Gedragsbegeleiding

Gedragsbegeleiding is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van het probleemgedrag van je hond. Onder probleemgedrag verstaan we gedrag dat in feite normaal is voor een hond, maar dat voor jou als eigenaar een probleem vormt omdat het zich buitengewoon hevig of vaak laat zien. Of omdat het gedrag storend is voor de omgeving, bijvoorbeeld de buren gaan klagen.

Tijdens Gedragsbegeleiding worden, in een tijdsbestek van een uur, het (probleem) gedrag van jouw hond en jouw persoonlijke situatie in kaart gebracht. 

 

 

Dit gebeurt door middel van een uitgebreid vraaggesprek en (soms) een aansluitende praktijk test.

Aan de hand van deze informatie achterhaal ik de oorzaken van het probleemgedrag van jouw hond, en bepaal ik samen met jou de in te zetten aanpak. Er kan geadviseerd worden dat je zelfstandig aan de slag kunt met de gegeven adviezen. Tot de mogelijkheden behoort ook het volgen van één of meer privélessen.