Gedragsspreekuur

Het gedragsspreekuur is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van het probleemgedrag van uw hond. Onder probleemgedrag verstaan we gedrag dat in feite normaal is voor een hond, maar dat voor u als eigenaar een probleem vormt omdat het zich buitengewoon hevig of vaak laat zien. Of omdat het gedrag storend is voor de omgeving, bijvoorbeeld de buren gaan klagen.

Tijdens het gedragsspreekuur worden, in een tijdsbestek van anderhalf uur, het (probleem)gedrag van uw hond en uw persoonlijke situatie in kaart gebracht. Dit gebeurt door middel van een uitgebreid vraaggesprek en een aansluitende gedragstest, die wordt afgenomen om een helder beeld te krijgen van de aard en het karakter van uw hond.

Aan de hand van al deze informatie achterhalen wij de oorzaken van het probleemgedrag van uw hond, en bepalen wij samen met u de in te zetten aanpak. Er kan geadviseerd worden dat u zelfstandig aan de slag kunt met de gegeven adviezen. Tot de mogelijkheden behoort ook het volgen van een gehoorzaamheidscursus of individuele gedragsbegeleiding.

Het persoonlijke advies wordt u mondeling uitgebreid toegelicht, en u krijgt achteraf altijd een schriftelijk verslag van het advies via de mail gestuurd zodat u alles nog eens op uw gemak kunt nalezen.
Het spreekuur is éénmalig en duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten van een spreekuur zijn € 60,00.